Video

Race Against Time - Your Cyber Attack Response In 10 Critical Steps

Vào lúc 9h sáng ngày 19/04/2022, bạn nhận được cảnh báo về một biến thể mới của mã độc tống tiền REvil nguy hiểm đang lây lan trong hệ thống mạng.

Mức độ nguy hiểm và rủi ro của tổ chức tăng theo từng GI Y

Bạn phải hành động thật nhanh và chính xác!!! Các tác vụ cần thực hiện đầu tiên, tiếp sau đó là gì và làm sao để ngăn chặn các rủi ro tương tự xảy ra trong tương lai?

Tham gia cùng chúng tôi trong ““Race Against Time,” một chương trình mô phỏng tình huống xảy ra sự cố ANTT và Cortex XDR - một giải pháp của Palo Alto Networks - được sử dụng thực hiện các tác vụ điều tra xử lý sự cố quan trọng trong những giờ đầu tiên nhằm hạn chế các rủi ro và thiệt hại cho tổ chức ở mức thấp nhất.

Hãy tham gia để trải nghiệm nền tảng Cortex - Next Gen Security Operation Platform - một cách thức mới để ngăn chặn các mối đe dọa nhanh, hiệu quả và dễ dàng hơn.

-Nội dung chương trình
-Ngăn chặn các tấn công tinh vi, phức tạp
-Xử lý các sự cố đang xảy ra hiệu quả, nhanh chóng
-Use cases
-Demo
-Trò chơi