Video

Những sai sót nghiêm trọng của các giải pháp ZTNA thế hệ đầu tiên

Sự chuyển đổi toàn cầu từ làm việc trưc tiếp sang làm việc từ xa đã dẫn đến những suy nghĩ vội vàng liên quan đến việc cung cấp quyền truy cập mạng và các đặc quyền bảo mật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các giải pháp mới, nhiều tổ chức đã hy sinh tính bảo mật vì lợi ích của việc truy cập nhanh chóng.

Bây giờ chúng ta biết rằng nhiều phương pháp tiếp cận Zero Trust Network Access (ZTNA) thế hệ đầu tiên đã được sử dụng, xử lý các ứng dụng riêng tư và ứng dụng nội bộ khác với lưu lượng truy cập internet. Do đó, không có kiểm tra bảo mật từ 0 đến tối thiểu, giảm khả năng hiển thị ghi nhật ký và không có xác minh tin cậy liên tục cho các ứng dụng riêng tư! Chưa hết, 100% các cuộc tấn công xảy ra bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập bị xâm phạm nhắm mục tiêu vào các ứng dụng riêng tư nội bộ!

Để cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về các vấn đề và giải pháp, Philip Cao, chuyên gia bảo mật của Palo Alto Networks sẽ tổ chức hội thảo trên web về The Fatal Flaws of ZTNA 1.0. Trong đó, ông Cao sẽ thảo luận về vấn đề an ninh mạng và Zero Trust Network Access. Bạn sẽ tìm hiểu cách tiếp cận mới cần thiết để đạt được tính bảo mật cao hơn và độ tin cậy thực sự bất kể vị trí của người dùng, ứng dụng và dữ liệu mà họ cần truy cập.

Nội dung chi tiết bao gồm:

  • Tại sao Zero Trust Network Access hiện đại yêu cầu phạm vi ứng dụng toàn diện
  • Cách thức đánh giá liên tục và kiểm tra bảo mật loại bỏ rủi ro về niềm tin ngầm mọi lúc
  • Tầm quan trọng của việc hợp nhất các khả năng thông qua việc áp dụng nền tảng để bảo mật nhất quán cho tất cả dữ liệu và ứng dụng
  • Game